What's on my mind

Just working on some awesome projects...

Want to know more? ping me!

Thu 19 September 2013 | tags: univerza, ljubljana, estudent, eštudent, id, ponastavitev, resetiranje, captcha, -- (permalink)

Ali lahko s pomočjo nizko cenovne delovne sile pridemo do gesla poljubnega uporabnika, če sistem ni ustrezno zaščiten.